El terme Catalaunia significa Catalunya i relaciona amb els catalauni


En aquest article veurem que entre els segles XV i XVIII dC, les referències en llengua llatina al concepte 'Catalaunia', significant 'Catalunya', són abundants. Tant és així, que pràcticament tots els diccionaris de llengua llatina tradueixen 'Catalunya' indistintament com a 'Catalonia' o com a 'Catalaunia'. També els llibres d'història antics.

Per exemple, en aquest llibre italià, titulat Vocabula Latini, Italique sermonis ex aureis, et optimis scriptoribus collecta... i publicat en 1781, (imatge superior), especialitzat en vocabulari llatí, es mostra l'equivalència del concepte 'Catalogna' ( Catalunya en italià) amb 'Catalonia' i 'Catalaunia'. Per tant, al segle XVIII, hi havia constància entre els experts italians en llengua llatina que 'Catalaunia' era un terme antic per designar 'Catalunya'.

Aquest llibre italià i tots els que mostrarem a continuació identifiquen 'Catalogna' amb 'Catalonia' i amb 'Catalaunia'. Això vol dir que pels autors del llibre, experts en aquestes llengües, 'Catalaunia', simplement, és un terme antic per referir-se a 'Catalogna', que és Catalunya en italià. I això, per tant, relaciona Catalunya amb el poble gal dels catalauni o catalauns i obre la possibilitat d'un origen molt més antic per Catalunya del que habitualment es pensa.

Catalaunia i els Camps Catalàunics

La major part dels historiadors associen el terme 'Catalaunia' amb el terme 'Camps Catalàunics' i amb la tribu gala dels Catalauni, que veuen establerta en els territoris de l'actual Xampanya francesa. Això es deu a una combinació de fonts romanes (Jordanes i Amià Marcel·lí) bastant alegre per part dels acadèmics. Amià Marcel·lí mai va dir que la batalla dels Camps Catalàunics fos a la Belgica secunda, però sí va advertir de la presència de catalauni o catalans en aquesta zona, i Jordanes, per la seva banda, tampoc va dir que la batalla dels Camps Catalàunics fos en aquesta zona de la Belgica secunda, però ens aporta altres detalls d'aquesta batalla. Els acadèmics van imaginar la resta, creuant les dades de manera poc rigorosa.

En altres articles ja hem explicat que el nom de la Xampanya francesa és clarament una corrupció de Camps Catalàunics, igual que ho és el nom de la població de Châlons-en-Champagne, que també deriva d'aquests camps, com consta en nombroses proves documentals on s'explicita que antigament es deia Cataló, Catalonensis o Civitas Catalaunroum. Però a més, cal entendre que aquest poble dels catalauni s'estenia molt més enllà d'aquesta regió de la Xampanya, per les dades que ens dona l'historiador romà Jordanes i pel fet de trobar indicis de la seva existència a la zona de l'Aquitania, com dóna a entendre l'historiador romà Flavi Eutropi, a la Britannia, en relacionar-los amb els catuvellauni, i encara en la Hispania, per relacionar-los amb els catalans.

Campi Catalaunici > Camps Catalàunics > Champs Chatalons > Champagne des Chatalons > Chalons-en-Champagne > Champagne.

També en un llibre espanyol, de l'any 1877, (imatge inferior), titulat Elementos del derecho civil y penal de España..., de Pedro Gómez de la Serna, hi ha una cita on Catalunya és nomenada, en llatí, amb el terme 'Catalaunia', tres vegades. De fet, a la tercera es diu literalment 'In Catalaunia Rex'. I és que a la majoria de diccionaris de llengua llatina els termes 'Catalaunia' i 'Catalonia' signifiquen 'Catalunya'.


En aquest mateix llibre, a la pàgina següent (imatge inferior), en una altra cita, es fa referència al capítol de les Corts de Barcelona, de 1599, on es parla de De reformatione generalitat Catalauniae, donant a entendre que a Catalunya, els cronistes medievals, quan escrivien en llengua llatina, també anomenaven indistintament Catalunya com 'Catalonia' o com 'Catalaunia'. I, de fet, així consta encara avui en tots els diccionaris llatins.

I al mateix llibre (imatge inferior), hi ha força cites d'altres llibres antics, escrits també en llatí, que utilitzen el terme 'Catalauniae', i no 'Cataloniae', per referir-se a Catalunya.


Tot plegat dóna una idea de com d'habitual és, i sempre ha estat, utilitzar el concepte 'Catalaunia' per referir-se a 'Catalunya'. Fet que s'entén perfectament si sempre, el terme Catalunya, s'ha relacionat amb el poble dels 'Catalauni' gals entre els antics historiadors. Un altre cas, en el mateix llibre (imatge inferior) ens mostra clarament l'expressió 'principatus Catalauniae', al mateix títol, d'un llibre de Jaume Càncer, en referència inequívoca al 'Principat de Catalunya':


Otro ejemplo lo encontramos en el libro francés, escrito en latín, titulado Lexicon geographicum; in quo vniversi orbis vrbes, provinciae, reina, maria, & flumina recensentur. Illud primum in lucem EDID Philippus Ferrarius Alexandrinus, ... (Volumen 1), de Filippo Ferrari, de 1670. En este índice geográfico encontramos que todos los topónimos catalanes van acompañados del término 'Catalauniae' para referenciar a Cataluña. Os mostramos un fragmento (imagen inferior), donde se ve lo dicho con las villas de Balaguer y de Barcelona:

Un altre exemple el trobem en el llibre francès, escrit en llatí, titulat Lexicon geographicum; in quo vniversi orbis vrbes, provinciae, reina, maria, & flumina recensentur. Illud primum in lucem EDID Philippus Ferrarius Alexandrinus, ... (Volum 1), de Filippo Ferrari, del 1670. En aquest índex geogràfic, trobem que tots els topònims catalans van acompanyats del terme 'Catalauniae' per referenciar a Catalunya. Us mostrem un fragment (imatge inferior), on es veu el que s'ha dit amb les viles de Balaguer i de Barcelona:


Els gals Catalauni i la batalla dels Camps Catalàunics 


Queda vist, per tant, que 'Catalunya' es tradueix com 'Catalaunia' o com 'Catalonia', indistintament, en llibres d'història en llatí i en diccionaris de llengua llatina. El terme 'Catalauni', per tant, relaciona conceptualment amb els 'Campi Catalauni' i amb la tribu gala dels 'catalauni', establerta en els territoris de l'antiga 'Belgica secunda' i de la zona de l'Aquitània'.

La tradició històrica atorga a la batalla dels Camps Catalàunics una importància determinant, sent considerada per molts historiadors com una de les batalles més destacades de l'antiguitat. Sir Edward Creasy la va incloure entre Les quinze batalles decisives del món. Va ser aquest un enfrontament entre les forces dels bàrbars d'orient i de l'imperi romà, aliat amb els gots i els pobles gals. Es creu que si hagués vençut Àtila, Europa hauria trencat amb el seu llegat romà i els huns haurien establert un nou ordre d'arrels completament diferents.

Finalment, cal dir que alguns historiadors del segle XV dC, expliquen que el 20 de juny de l'any 451, als Camps Catalàunics, després de la gran batalla entre els huns d'Àtila (amb els seus aliats ostrogots, gèpides i hèruls), enfront dels romans de Flavio Aeci (amb els seus aliats visigots i alans), i on van morir més de vint mil guerrers, en el combat també va morir el rei visigot Teodoric I. El seu fill, Turismund, va ser nomenat rei a la meitat del combat i, un cop aconseguida la victória, el nou rei got Turismund va tornar a la seva capital, Tolosa de Llenguadoc on, arran d'aquesta gesta, va ser intitulat com a "Rex catalaunicus". Nosaltres recollim aquí aquesta tradició, però no hem sabut trobar les fonts contemporànies que informen d'aquest fet.


Articles relacionats:

· Documents romans que parlen dels catalauni: 1- El 'Res Getae' d'Ammià Marcel·lí
· Documents romans que parlen dels catalauni: 2- El 'Getica' de Jordanes
· Documents romans que parlen dels catalauni: 3- El 'Breviarium' de Flavi Eutropi
· Documents romans que parlen dels catalauni: 4- Els dos cronicons d'Idaci (s. V dC)
· Documents romans que parlen dels catalauni: 5- El 'Senatoris Chronicon' de Cassiodorus
· Documents romans que parlen dels catalauni: 6- L'Itinerarium Antonini i Duro-catelaunos
· Documents romans sobre els catalauni: 7- Notitia Dignitatum: Civitas Catalaunorum

· Els Cathalauns de l'Aquitània varen controlar l'Imperi Gal amb Tètric I
· Quina zona ocupava el país dels Catalauni segons els testimonis romans?
· Els catalans de la Gàl·lia es van expandir fins a les Illes Britàniques: els catuvellauni
· Els cathalans o catalauni ja existien abans que els gots i els alans arribessin
· Les quatre batalles al país dels catalauni que van canviar la història d'Europa
· Els catalauni són els catalans, segons Fabien Régnier i Jean-Pierre Drouin
· El significat del terme Durocatalaunum o Durocatalanum
· Un estudi de llibres del s. XV confirma que Chalons és l'antiga Cathalonensis
· El terme Catalunya relaciona amb els camps catalàunics i amb els gals catalàunis
· Catalunya i Occitània són la mateixa nació | Cinc proves documentals
· Gotolània, Catalàunia i Catalunya són el mateix, segons un llibre del 1644
· Catalania sí, però Catalaunia no? El Liber Maiorichinus i les incoherències acadèmiques


. #cat #celtes #fonts

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

El cofre de Perote, en Veracruz, y el mito catalán de Pere Boter

La llengua "castellana" s'originà a l'Aragó, segons una gramàtica del segle XVI

Catalunya i Occitània són la mateixa nació | Cinc proves documentals