Documents romans sobre els catalauni: 7- Notitia Dignitatum: Civitas Catalaunorum

Fragment del Notitia Dignitatum, on ja es cita als catalauns.

Conegut popularment amb el nom de Notitia Dignitatum, el que us mostrem en aquest article és un fragment d'un document singular, però essencial en historiografia, provinent de la cancelleria imperial romana, que els experts daten del 420 dC (segle V dC). Es tracta d'un dels pocs testimonis que ens han arribat sobre el govern romà, en el qual es detalla l'organització administrativa de l'Imperi romà, oriental i occidental, des de la pròpia cort imperial fins al nivell provincial.

Es considera que conté la informació actualitzada de la dècada del 420 dC, per a l'Imperi romà d'Occident, i de la dècada del 400 dC, per l'Imperi romà d'Orient. Hi ha diverses còpies, dels segles XIV i XV, a més d'una versió il·luminada, en color, del 1542. Totes procedeixen d'un únic manuscrit perdut que contenia diversos documents de gran valor, dels quals un era del segle IX dC.

En tot cas, el document conté un dels primers registres de la paraula catalauni. Concretament, cita el terme Civitas Catalaunorum. Com que el nom apareix en un índex de ciutats de la Belgica secunda, de la Gàl·lia romana, els experts consideren que aquesta Civitas Catalaunorum fa referència a Châlons-en-Champagne, que ja hem vist que antigament s'anomenava Catalauni o Cataló, i d'aquí ve que derivi en Civitas Catalanorum.

Són proves documentals de l'antiga existència del poble dels catalauni gals relacionats, segons alguns historiadors francesos, amb els catalans peninsulars i amb els catuvellauni britànics. Rastres que han quedat de la nostra antiga existència en els registres de toponímia romans, en aquest cas, del segle V dC o, fins i tot, del segle III dC, com hem vist en altre articles.


Articles relacionats:

· Els Cathalauns de l'Aquitània varen controlar l'Imperi Gal amb Tètric I
· Quina zona ocupava el país dels Catalauni segons els testimonis romans?
· Els catalans de la Gàl·lia es van expandir fins a les Illes Britàniques: els catuvellauni
· Els cathalans o catalauni ja existien abans que els gots i els alans arribessin
· Les tres batalles al país dels catalauni que van canviar la història d'Europa
· Els catalauni són els catalans, segons Fabien Régnier i Jean-Pierre Drouin
· El significat del terme Durocatalaunum o Durocatalanum

· Un estudi de llibres del s. XV confirma que Chalons és l'antiga Cathalonensis
· El terme Catalunya relaciona amb els camps catalàunics i amb els gals catalàunis
· Catalunya i Occitània són la mateixa nació | Cinc proves documentals
· Gotolània, Catalàunia i Catalunya són el mateix, segons un llibre del 1644
· Catalania sí, però Catalaunia no? El Liber Maiorichinus i les incoherències acadèmiques

· Documents romans que parlen dels catalauni: 1- El 'Res Getae' d'Ammià Marcel·lí
· Documents romans que parlen dels catalauni: 2- El 'Getica' de Jordanes
· Documents romans que parlen dels catalauni: 3- El 'Breviarium' de Flavi Eutropi
· Documents romans que parlen dels catalauni: 4- Els dos cronicons d'Idaci (s. V dC)
· Documents romans que parlen dels catalauni: 5- El 'Senatoris Chronicon' de Cassiodorus
· Documents romans que parlen dels catalauni: 6- L'Itinerarium Antonini i Duro-catelaunos

. #cat #romans #celtes
.

Comentaris