Entrades

En Colom podria haver sortit de Pals i no de Palos, segons un mapa alemany del 1717

Un teòleg català del XVII assegura que el Concili d'Elvira se celebrà a Cotlliure

El nom de la vila siciliana de Caltanissetta prové del topònim català Catalaniseta

L'arqueòleg Henri Hubert també va relacionar els catuvellauni britànics amb els catalauni gals

Una llegenda catalana relaciona els Camps Catalàunics amb Carlemany i els alarbs

7a Universitat d'Estiu Nova Història a Montblanc | 1 - 4 d'agost 2020

Un mapa del cosmògraf del rei de França del 1634 relaciona Catalunya amb els catalauni gals

L'espanyol no és la llengua pròpia de Castella, segons una gramàtica del segle XVI