Entrades

7a Universitat d'Estiu Nova Història a Montblanc | 1 - 4 d'agost 2020

Un mapa del cosmògraf del rei de França del 1634 relaciona Catalunya amb els catalauni gals

L'espanyol no és la llengua pròpia de Castella, segons una gramàtica del segle XVI

L'origen aquitànic dels catalauni i de Catalunya, segons Esteve de Corbera (1678)

Pel prestigiós lingüista Giuliano Bonfante, el terme Catalunya prové dels catalauni

Cataluña era un reino y no solo un principado. Un libro inglés del XVII lo demuestra

Mapes que mostren Catalunya com Catalaunia: 2. L'Imperium Caroli Magni de Janssonius

Los catalauni son los catalanes, según Fabien Régnier y Jean-Pierre Drouin