Châlons, antigament anomenada Catalauni, segons una enciclopèdia britànica del XIX

Imatge de la catedral de Chalons-en-Champagne, antiga Cataló o Catalauni.

Un altre testimoni (imatge inferior) ens certifica que la vila de Châlons-en-Champagne, antigament, s'anomenava Catalauni. Es pot afegir a la resta de testimonis que ja hem recollit en un altre article, amb una varietat de noms que sempre oscil·len entre catalauni, cathaló, cathalonensi, o cataló.

En aquest cas es tracta de la Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, Volums 13-14, coordinada per C. Knight i publicada a Londres el 1839. En aquest fragment del llibre es veu perfectament com hi diu: "Durocatalaunum, capital dels Catalauni, antigament anomenada Catalauni, i ara Châlons", en referència a Chalons-en-Champagne.


S'estableix ben clarament, per tant, la relació entre els topònims Durocatalaunum, Catalauni i Châlons-en-Champagne.

I es consolida la hipòtesi que fa venir el terme Châlons com una corrupció del mot Cataló o Català:

Campi Catalaunici > Camps Catalàunics > Champs Chatalons > Champagne des Chatalons > Chalons-en-Champagne > Champagne 

La relació entre Durocatalaunum i Catalauni ja l'hem vista en un altre article.
Són proves documentals que ens evidencien la directa relació entre els topònims del catalans peninsulars i els gals catalauni o de Cataló o Català, una relació que també defensen els historiadors Fabien Régnier i Jean-Pierre Drouin, dels quals ja hem parlat en un altre article.

Fragment del Dictionary of Greek and Roman Geography

També el Dictionary of Greek and Roman Geography, Volum 1, editat per William Smith, l'any 1854 (imatge superior), ens confirma, ben clarament, que Châlons és una corrupció del terme Catalauni, i ens precisa que el concepte tant fa referència a la nació dels catalauni o catelauni com a la vila de Châlons o Cataló.


Articles relacionats:

· Els Cathalauns de l'Aquitània varen controlar l'Imperi Gal amb Tètric I
· Quina zona ocupava el país dels Catalauni segons els testimonis romans?
· Els catalans de la Gàl·lia es van expandir fins a les Illes Britàniques: els catuvellauni
· Els cathalans o catalauni ja existien abans que els gots i els alans arribessin
· Les tres batalles al país dels catalauni que van canviar la història d'Europa
· Els catalauni són els catalans, segons Fabien Régnier i Jean-Pierre Drouin
· El significat del terme Durocatalaunum o Durocatalanum

· Un estudi de llibres del s. XV confirma que Chalons és l'antiga Cathalonensis
· El terme Catalunya relaciona amb els camps catalàunics i amb els gals catalàunis
· Catalunya i Occitània són la mateixa nació | Cinc proves documentals
· Gotolània, Catalàunia i Catalunya són el mateix, segons un llibre del 1644
· Catalania sí, però Catalaunia no? El Liber Maiorichinus i les incoherències acadèmiques

· Documents romans que parlen dels catalauni: 1- El 'Res Getae' d'Ammià Marcel·lí
· Documents romans que parlen dels catalauni: 2- El 'Getica' de Jordanes
· Documents romans que parlen dels catalauni: 3- El 'Breviarium' de Flavi Eutropi
· Documents romans que parlen dels catalauni: 4- Els dos cronicons d'Idaci (s. V dC)
· Documents romans que parlen dels catalauni: 5- El 'Senatoris Chronicon' de Cassiodorus
· Documents romans que parlen dels catalauni: 6- L'Itinerarium Antonini i Duro-catelaunos

. #cat #toponimia #celtes #fonts
.

Comentaris