Entrades

L'espanyol no és la llengua pròpia de Castella, segons una gramàtica del segle XVI

L'origen aquitànic dels catalauni i de Catalunya, segons Esteve de Corbera (1678)

Pel prestigiós lingüista Giuliano Bonfante, el terme Catalunya prové dels catalauni

Cataluña era un reino y no solo un principado. Un libro inglés del XVII lo demuestra

Mapes que mostren Catalunya com Catalaunia: 2. L'Imperium Caroli Magni de Janssonius